Зам харуул

  • Track Guard

    Зам харуул

    Зам харуул нь экскаваторын доогуур явахад зайлшгүй шаардлагатай дагалдах хэрэгсэл юм. Таны замыг урт удаан хугацаанд гинжлэхэд нь туслахын тулд замын хамгаалагч нь замын холбоос эсвэл гинж унах, үрэхээс урьдчилан сэргийлэхэд маш хүнд бөгөөд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Зам харуулын замын хүрээг таны машин болон загвар зургийн дагуу өөрчилж болно.