ХӨӨРСӨН ШУУД ХӨТӨЛБӨР

  • TILT DITCH  BUCKET

    ХӨӨРСӨН ШУУД ХӨТӨЛБӨР

    Bonovo Tilt Ditch Bucket нь цилиндрээр эргэлддэг бөгөөд хамгийн том өнцөг нь 45 градус байна. Энэ нь экскаватор хөдөлгөхгүйгээр суваг шуудуу, ангилал, хөнгөн материалыг ачих зориулалттай бөгөөд ингэснээр машины элэгдэл, түлшний зарцуулалт багасдаг.