TELESCOPIC ARM

  • TELESCOPIC ARM

    TELESCOPIC ARM

    Боново дурангийн гарыг бас баррель гар гэж нэрлэдэг. Эхний хэсэг нь тогтмол бие, үлдсэн хэсэг нь хөдөлгөөнт бие юм. Бүх хөдөлгөөнт биеийг суурин биед суурилуулсан болно. Цус харвах цилиндрийг сунгах, татахад ашигладаг бөгөөд ихэвчлэн экскаваторуудад гүний нүхэнд эсвэл өндөрт ажиллахад ашигладаг.