SKELETON Скрининг хийх хувин

  • SKELETON SCREENING  BUCKET

    SKELETON Скрининг хийх хувин

    Боново араг ясны скрининг хийх хувин нь засгийн газар, хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, усны хамгааллын төслүүдийн сул материалуудад өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд дэлгэцийн хэмжээ нь үйлчлүүлэгчдийн ажиллах орчинд үндэслэн тохиргоог хүлээн авдаг.