ТАРМУУР

  • RAKE

    ТАРМУУР

    Боново тармуур нь хурдан цэвэрлэгээ, ургамлын менежмент, хөрс / чулуулгийг шигших, хүсээгүй бут сөөг, ургамал ургахад тохиромжтой. Хүсээгүй хог хаягдлыг цэвэрлэж, сайн хөрс, материал үлдээх зорилгоор материалыг шигшиж ангилж болно. Урвуу ба урагш чиглэлд хоёулаа.