Өргөтгөлийн зэвсэг

  • EXTENSION ARM

    Өргөтгөлийн зэвсэг

    Bonovo Extension Arm нь олон янзын үйл ажиллагаанд тохирсон бөгөөд өмнө нь экскаваторыг удаан хугацаагаар ажиллуулах шаардлагатай байсан төслүүдийг шийдвэрлэх боломжийг олгодог.
    Энэ бол урт хугацааны ажил хийх боломжтой боловч урт хугацааны экскаваторын мөнгийг зарцуулахыг хүсэхгүй байгаа операторуудын хувьд хамгийн сайн бэхлэлт юм.