Үйлчлүүлэгчдийн гэрчилгээ

АНУ-аас ирсэн Лу **

Хавсралт хэлтэс

1

Жон ** АНУ-аас 

Хавсралт хэлтэс

3

Австралиас ирсэн G ** 

Хавсралт хэлтэс

4

Канадаас Ste *

Хавсралт хэлтэс

6

АНУ-аас ирсэн Фран *

Хавсралт хэлтэс

7

АНУ-аас ирсэн А *

Хавсралт хэлтэс

8

АНУ-аас ирсэн Дами * 

Хавсралт хэлтэс

9

Малайзын Жесс *

  Доод анги

10

Филиппинээс ирсэн Mey *

  Доод анги

11

Саудын Арабын Саами *

  Доод анги

12

Нидерландын иргэн Дик *

Газар шорооны ажлын хэлтэс

13

Испаниас ирсэн Петр *

Газар шорооны ажил Хэлтэс

14

Филиппинээс ирсэн Ним *

Газар шорооны ажил Хэлтэс

БИДНЭЭ АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЧ БАЙНА УУ?