Тээврийн галзуу

  • Carrier Roller

    Тээврийн галзуу

    Дээврийн галзуу, дээд бул буюу дээд бул гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь гинжит экскаватор эсвэл бульдозерын явган хүний ​​чухал хэсэг юм. Тэд газар алхахтай нягт холбоотой байдаг тул зөөвөрлөгчийн чанар нь тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлд ихээхэн нөлөөлдөг.